Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018) Tek Basamaklı Sözel Kelime Problemlerinin Sanal Soyut-Yarı Somut-Somut Model ile Öğretimi Hakkında Yetersizliği Olan Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi Özet   DOCX (English)   PDF (English)
Rıza ÖZDEMİR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) Tepkime Hızı Konusundaki Öğrenci Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi Özet   DOCX   PDF
Soner YAVUZ, Cem BÜYÜKEKŞİ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarına Genel Bir Bakış Özet   DOCX   PDF
Derya Orhan, Adile Aşkım Kurt, Şenay Ozan, Seçil Som Vural, Fatih Türkan
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017) Yabancı Dil Öğrenenlerin Motivasyon Kaynağı: İdeal Dil Benliği Özet   docx (English)   PDF (English)
Ümran -- Üstünbaş
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017) Yabancı Dil Eğitiminde Öz-Değerlendirmenin Gücü Özet   docx (English)   PDF (English)
Burcu ŞENTÜRK
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018) Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Güvencesinin Sağlanması için Avrupa Ölçütlerinin Kullanımı ve Yaygınlaştırılması Özet   DOCX (English)   PDF (English)
Nurdan KAVAKLI, Sezen ARSLAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018) Yazma Öğretme ve Değerlendirmede Öğretmen Tutumları Özet   PDF (English)   docx (English)
Nuray Okumuş Ceylan
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016) Yükseköğretimde Türk Dili Derslerinin Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimine Katkısı Özet   DOCX   PDF
Berrin SARITUNÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017) İlköğretim 5 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma ve Konuşma Becerilerinde Söz Varlığı Kullanımının Başarı Puanlarıyla İlişkisinin İncelenmesi Özet   DOCX   PDF
Murat DAĞ, Filiz METE
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Derslerinde Mizah Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Özet   DOCX   PDF
Serdar SAVAŞ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018) İlköğretim öğrencilerinin Kimya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi Özet   DOCX   PDF
Cem BÜYÜKEKŞİ, Zuhal GERÇEK, Soner YAVUZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015) İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin İlgi Alanlarının Tespiti ve Bu İlgileri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Özet   DOCX   PDF
Fatih SEZEK, Yusuf ZORLU, Fulya ZORLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) İlköğretim Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin İnançları Özet   DOCX   PDF
Levent OKUT, Turgay ÖNTAŞ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) İlköğretim Okulu 4.Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Algıları Özet   DOCX   PDF
Aysel Memiş, Metin Bozkurt
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Doğa Sevgisi, Temizlik, Sağlıklı Olma Tutumlarının İncelenmesi Özet   DOCX   PDF
Metin BOZKURT, Esra SEVER
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016) İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü ve İmge Destekli Öğretimin Öğrencilerin İlgi ve Tutumlarına Etkisi Özet   DOCX   PDF
Besime Arzu Akıncı, Arife Nazan Gönül
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümündeki Dilbilime Giriş Dersinin Yeterliği Üzerine Bir Değerlendirme Özet   DOCX (English)   PDF (English)
İlyas YAKUT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) İngilizce Dersinde Öğrenmede Kullanılan Öz-Düzenleme Stratejileri ve Başarı İle İlişkisi Özet   DOCX   PDF
Ümit YAĞLI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) İngilizce Yabancı Dil Yeterliği ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki Özet   DOCX (English)   PDF (English)
Süleyman Ertuğrul Tugan
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017) İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarında Motivasyon Stratejileri Kullanımı: Türkiye’deki İngilizce Öğretmenleri İçin Bir Rehber Özet   docx (English)   PDF (English)
Demet KULAÇ PÜREN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017) İnternet Teknolojilerinin Yükseköğretime Etkileri Özet   docx (English)   PDF (English)
Soner Sözler
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015) İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet   DOCX (English)   PDF (English)
Timur KOPARAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018) İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi Özet   DOCX (English)   PDF (English)
Gülay BİLGAN, Gökhan ÇETİNKAYA
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) İşbirlikçi Öğrenmenin Kavramsal Değişim Üzerindeki Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması Özet   DOCX   PDF
Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 
Toplam 124 ögeden 101 - 124 arası << < 1 2 3 4 5 


ISSN: 2148-2888