Ölçek Geliştirme Ve Uyarlama Çalışmalarının İncelenmesi: Matematik Eğitimi Makaleleri Örneği

Ali DELİCE, Özkan ERGENE

Özet


Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında hakemli dergilerde matematik eğitimi alanında yayınlanan ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının sahip olduğu örneklem büyüklüğü, madde sayısı, Cronbach Alpha katsayısı değerlerinin ve ölçek geliştirme ve uyarlama adımlarının karakteristik özelliklerinin incelenmesidir. Zengin veri elde etmeye odaklı nitel paradigmaya sahip olan bu araştırma yorumlayıcı yaklaşımı benimsemiştir. Özellikle matematik eğitiminde yapılan ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarına odaklanması araştırmanın özel durum çalışması deseni ile yürütülmesine sebep olmuştur. İncelenen 54 derginin 24 tanesinde 35 ölçek geliştirme ve 18 ölçek uyarlama çalışması, Pearson korelasyon katsayısı testi ve Ölçek Geliştirme Formu, Ölçek İnceleme Formu kullanılarak kestirimsel ve betimsel istatistikler yardımıyla sunulmuştur. Araştırma sonucunda çalışmaların neredeyse tamamında Cronbach Alpha katsayılarının 0,80 değerinden fazla çıktığı, örneklem büyüklüğü ile madde sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı ve bazı araştırmalarda madde sayısına düşen uygulayıcı sayısının beşten az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçek geliştirme çalışmalarının %65,51’inde ölçek geliştirme adımlarının gerçekleştirildiği, ölçek uyarlama çalışmalarının %52,96’sında ölçek uyarlama adımlarının gerçekleştirildiği görülmüştür. Bununla birlikte ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında,  deneme uygulamanın ve geçerlik çalışmalarının yapılması gibi adımların gerçekleştirildiğine ilişkin bilgilerin raporlanmadığı ve dolayısıyla ve araştırmacıların ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarına yeteri kadar ilgi göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

 


Anahtar Kelimeler


Matematik Eğitimi, Ölçek, Ölçek Geliştirme, Ölçek Uyarlama,

Tam Metin:

DOCX PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.