Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Uygulama İzleme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

Muharrem ÇİVİCİOĞLU, Ali ARSLAN

Özet


 Bu araştırmanın amacı, anadolu öğretmen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin katıldıkları uygulamaları izleme etkinliğine ve bu etkinliğin öğrencilerin öğretmenlik mesleği hakkındaki görüşlerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel desenlerinden olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışma 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Zonguldak IMKB Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim  gören 11. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmanın verilerin toplanmasında odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde “etkinlik öncesi mesleğe bakış”, “etkinlik esnasında geçirilen yaşantılar”, “uygulamaların etkisi” ve “uygulama hakkında öneriler” temalarına ulaşılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Anadolu öğretmen lisesi, uygulama izleme etkinlikleri, öğretmenlik mesleği

Tam Metin:

DOCX PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.