Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanım Amaçları

Ömür AKDEMİR

Özet


ÖZET:  İnternet günümüzün başlıca iletişim kanalı olmanın ötesindedir. Çağımızda günlük hayatımızın birincil gereksinimleri arasında yer alan güncel bilgilere erişimden alışverişe ve eğlenceye kadar farklı amaçlarla internet kullanılmaktadır. Birçok aile ve eğitim kurumu güncel bilgiye ulaşma imkânını gençlere sunmak ve geleceğimizin emanetçisi olan gençlerin daha iyi şartlarda donanımlı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamak için, internet erişimli ortamları gençlere temin etmektedir. Günümüz gençliği interneti aktif olarak günden güne artış gösterir bir oranda kullanmaktadır. Fakat internetin gençlerimiz, özelliklede öğretmen adaylarımız tarafından ne amaçlarla kullanıldığına dair elimizde sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının interneti ne amaçla kullandıklarının belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Batı Karadeniz’de bulunan bir devlet üniversitesinin Okul Öncesi Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümlerinin birinci sınıf öğrencilerinden 206 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, öğretmen adaylarının internet kullanım oranlarında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışma sonuçları öğretmen adaylarının yaygın kanının aksine interneti en fazla sosyal paylaşım sitelerine erişim amaçlı kullandığını göstermiştir. İnternet eğitim-öğretim amaçlı kullanmayan öğretmen adaylarının oranının azaltılması yönünde ileride çalışmalar gerçekleştirilmelidir.


Anahtar Kelimeler


internet kullanımı, öğretmen adayları, öğretim teknolojisi

Tam Metin:

DOCX PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.