Öğretmen Adaylarının Çalışma Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği)

Özgür Murat ÇOLAKOĞLU, Esma Nur KARAMEŞE

Özet


Her yaştan insan için gerekli olan çalışma becerileri yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendirilen becerilerdendir. Bu çalışmanın amacı da geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendirilen çalışma becerilerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesine yöneliktir. Yapılan bu çalışma betimsel nitelikte olup, desen olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler 2017-18 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören 1254 öğrenciyi kapsamaktadır. Çalışma da veri toplama aracı olarak “Çalışma Becerileri Envanteri” kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin elde edilen puanların normal dağılıma uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu bakımdan öğrencilerin çalışma beceri düzeylerinin cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyine göre değişip değişmediği parametrik olmayan istatistiksel analizler kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının çalışma becerilerine yönelik algıları cinsiyet, sınıf düzeyi ve program türüne göre anlamlı farklılıklar göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Çalışma Becerileri, Öğretmen Adayları

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Agnew, N. C., Slate, J. R., Jones, C. H., ve Agnew, D. M. (1993). Academic behaviors as a function of academic achievement, locus of control, & motivational orientation. NACTA Journal, 37(2), 24-27.

Baker, L., & Brown, A. L. (1984). Metacognitive skills and reading. Handbook of reading research, 1(353), V394.

Cottrell, S. (2001) Teaching study skills and supporting learning (Basingstoke, Palgrave Macmillan).

Credé, M., & Kuncel, N. R. (2008). Study habits, skills, and attitudes: The third pillar supporting collegiate academic performance. Perspectives on psychological science, 3(6), 425-453.

Devine, T. G. (1987). Teaching study skills: A guide for teachers. Boston: Allyn and Bacon.

Ergür, D. ve Saraçbaşı, T. (2009). İngiliz Dilbilimi Öğrencilerinin Akademik Çalışma Becerilerinin Özdeğerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151), 17-29.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage Publication.

Gall, M. D. (1990). Tools for Learning: A Guide to Teaching Study Skills. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, VA.

Gettinger, M., & Seibert, J. K. (2002). Contributions of study skills to academic competence. School Psychology Review, 31(3), 350-365.

Hoover, J. J., & Patton, P. R. (1995). Teaching students with learning problems to use study skills: A teacher’s guide. Austin, TX: Pro-Ed.

Jansen, E. P., & Suhre, C. J. (2010). The effect of secondary school study skills preparation on first-year university achievement. Educational studies, 36(5), 569-580.

Jones, C. H., Slate, J.R., Kyle, A. (1992). Study skills of teacher education students. The Teacher Educator, 28, 7-15.

Jones, C. H., Slate, J. R., & Marini, I. (1995). Locus of Control, Social Interdependence, Academic Preparation, Age, Study Time, and the Study Skills of College Students. Research in the Schools, 2(1), 55-62.

Meneghetti, C., De Beni, R., & Cornoldi, C. (2007). Strategic knowledge and consistency in students with good and poor study skills. European Journal of Cognitive Psychology, 19(4/5), 628-649.

Naqvi, S., Chikwa, G., Menon, U., & Al Kharusi, D. (2018). Study skills assessment among undergraduate students at a private university college in Oman. Mediterranean Journal of Social Sciences, 9(2), 139-147.

Onwuegbuzie, A. J., & Daley, C. E. (1998). Study skills of undergraduates as a function of academic locus of control, self-perception, and social interdependence. Psychological Reports, 83(2), 595-598.

Onwuegbuzie, A.J., Slate J.R., Peterson, F., Watson, M., & Schwartz, R.A. (2000). Factors associated with underachievement in educational research courses. Research in the Schools, 7, 53-65.

Onwuegbuzie, A.J., Slate, J.R., & Schwarts, R.A. (2011). Role of studying skills in graduate-level educaational courses. The Journal of Educational Research, 94 (4), 238-246.

Pepe, K. (2012). A result of the relationship between study skills of students and their GPA. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1048-1057.

Proctor, B. E., Prevatt, F. F., Adams, K. S., Reaser, A., & Petscher, Y. (2006). Study skills profiles of normal-achieving and academically-struggling college students. Journal of College Student Development, 47(1), 37-51.

Rohwer, W. (1984). An invitation to the developmental psychology of studying. Applied Developmental Psychology, 1, 74-114.

Schunk, D. H. (2000). Learning theories: An educational perspective. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall

Slate, J. R., Jones, C. H., ve Charlesworth, J. R. (1990). Relationship of conceptions of intelligence to preferred teaching behaviors. Action in Teacher Education, 12(1), 25-29.

Slate, J.R, Jones, C.H., Harlan, E.J. (1998). Study skills of students at a post-secondary vocational-technicaal institute. Jourrnal of Industrial Teacher Educaation, 35, 57-70.

Thomas, A. (1993). Study Skills. OSSC Bulletin, 36(5), n5.

Wingate, U. (2006) Doing away with ‘study skills’. Teaching in Higher Education, 11 (4), 457-469.

Yıldırım, A., Doğanay, A., Türkoğlu A. (2000). Okulda Başarı İçin Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Zimmerman, B. J., & Cleary, T. J. (2009). Motives to self-regulate learning: A social cognitive account. K. R. Wenzel & A. Wigfield (Eds.), Educational psychology handbook series. Handbook of motivation at school (pp. 247-264). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.