İlköğretim öğrencilerinin Kimya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi

Cem BÜYÜKEKŞİ, Zuhal GERÇEK, Soner YAVUZ

Özet


Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin kimya algılarının metaforlar aracılığıyla tespit edilmesidir. Çalışma 2016 yılı haziran ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen Çocuk Üniversitesi etkinliğine katılan 50 ilköğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Katılımcıların yaşları 9 ile 14 arasındadır. Katılımcıların kimyaya dair metaforları araştırmacılar tarafından hazırlanan 3 maddelik açık uçlu sorular ve öğrencilerin çizimlerini içeren veri toplama aracı ile belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ilköğretim öğrencilerinin kimyaya karşı olumlu bakış açıları olduğu, kimyayı yararlı buldukları ve kimyayı zor olarak tanılandırmalarının temel nedeninin kimyanın kapsamının geniş olduğunu düşündükleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


Metafor, Kimya, Öğrenci

Tam Metin:

DOCX PDF

Referanslar


Anılan, B. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya kavramına ilişkinin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 7-27.

Bell, R. L. (2008). Teaching the nature of science through process skills. Allyn and Bacon: Boston.

Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29(4), 431-444.

Carter, C. S. & Brickhouse, N. W. (1989). What makes chemistry difficult? Alternate perceptions. Journal of Chemical Education, 66(3), 223.

Derman, A. (2014). Lise Öğrencilerinin Kimya Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Electronic Turkish Studies, 9(5).

Driver, R. & Erickson, G. (1983). Theories-in-action: Some theoretical and empirical issues in the study of students' conceptual frameworks in science. Studies in Science Education, 10(1)

Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.

Harman, G. & Çökelez, A. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının kimya, fizik ve biyoloji kavramlarına yönelik metaforik algıları. Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 75-95.

Hunt, E. & Minstrell, J. (1997). Effective instruction in science and mathematics: Psychological principles and social constraints. Issues in Education, 2(2)

Israel, S. (1982). Beyond the Letter: A Philosophical Inquiry into Ambiguity, Vagueness and Metaphor in Language. https://philpapers.org/rec/SCHBTL-12

Lakoff, G. & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. University of Chicago press.

Lee, T. R. (2010). Young children's conceptions of science and scientists. Yayınlanmamış Doktora Tezi University of Washington.

Miller, D. I., Eagly, A. H. & Linn, M. C. (2015). Women’s representation in science predicts national gender-science stereotypes: Evidence from 66 nations. Journal of Educational Psychology, 107(3), 631.

Moss-Racusin, C. A., Dovidio, J. F., Brescoll, V. L., Graham, M. J. & Handelsman, J. (2012). Science faculty’s subtle gender biases favor male students. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(41),

Niebert, K., Marsch, S. & Treagust, D. F. (2012). Understanding needs embodiment: A theory‐guided reanalysis of the role of metaphors and analogies in understanding science. Science Education, 96(5), 849-877.

Parın, K. (2017). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil. Söylem Filoloji Dergisi, 2(3), 149-151.

Soysal, D. & Afacan, Ö. (2012). ilköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları/metaphors used by primary school students to describe “science and technology lesson” and “science and technology teacher”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19).

Tsoukas, H. (1991). The missing link: A transformational view of metaphors in organizational science. Academy Of Management Review, 16(3), 566-585.

Yob, I.M. (2003), Thinking constructively with metaphors, Studies in Philosophy and Education, (22), 127-138.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.