Dışlanılmış: “Karaağaçlar Altında”, “Arzu Tramvayı” ve “Cadı Kazanı” Oyunlarında Kadının Boyun Eğdirilişi

Özgür SERDAR

Özet


Yirminci yüzyılın başlarında kadının toplumdaki pozisyonu eşitlik açısından çok parlak değildi, keza erkek hegemonyası tarafından zulme maruz kalıyorlardı. Bu dönem yükselen güç Amerika için refah ve umut anlamına gelirken kadın için tünelin ucunda çok az ışık görünüyordu. Kadınların boğuk çığlığı, onları hayatın her alanında mahrum bırakan erkekler tarafından bastırılıyordu. Edebiyat hayatın bir çeşit yansıması olduğundan, o dönemde yazılan tiyatro oyunları kadınların karşılaştığı sorunlara göz yummadı. Bu makale, kadınların değersizleştirilmesi bir incelemesidir. Kadınların karşılaştığı sorunların altını çizmek ve yine kadınların karşılaştıkları eşitsizlik ve haksızlıkları Eugene O’Neill, Tennessee Williams ve Arthur Miller’ın önemli eserleri Karaağaçlar Altında, Arzu Tramvayı ve Cadı Kazanı oyunları kapsamında irdelemek hedeflenmiştir. Bu çalışma, kadının tartışma götürmez şekilde erkek egemenliği karşısında alt mertebede yer aldığını ve onun zulmüne maruz kaldığını savunmaktadır. Amerika, yirminci yüzyılda kadın hakları, kadın psikolojisi ve kadının toplumdaki yeri bakımından büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu sebepten, kadının “öteki” olmasından ötürü yalnız bırakılışı ve kötü muameleye maruz kalışı, bununla birlikte; erkek tarafından öne sürülen ve tüm dünyada sergilenen kadın düşmanı fikirlerin arkasındaki yozlaşmış yaklaşımlar ve mitler yirminci yüzyıl Amerika’sı çerçevesinde tartışılmıştır. Çünkü Amerika çabalarına rağmen, kadın haklarını ve kadının toplumdaki yerini koruma bakımından yetersiz kalmıştır Ayrıca, kadının bu denli soyutlanışının onun psikolojisini ne denli olumsuz etkilediği, yukarıda adı geçen oyunlara atıflarda bulunarak ele alınmıştır. İlk bakışta, bu çalışma için seçilen kadın karakterleri şanssız olarak adlandırmak mümkün olabilir. Ancak bu makale, kadının boyun eğdirilişi ve haklarının mahrumiyetinin eril etkenlerin ve söylemlerin doğrudan sonucu olduğunu öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler


Boyun Eğdirme, Kadının Mahrumiyeti, Eril Etkenler, Kadın Psikolojisi, Yirminci Yüzyıl Amerika’sı

Referanslar


Beauvoir, S. (1956). The second sex. Jonathan Cape: London.

Donovan, B. (2005). Gender inequality and criminal seduction: prosecuting sexual coercion in the early-20th century. Law & Social Inquiry. 30(1), 61-88. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4092668

Giacopassi, D.J. & Wilkonson, K. R. (1985). Rape and the devalued victim. Law and Human Behavior, 9(4), 367-383. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1393716

Kenley, H. (2016) Breaking through betrayal: and recovering the piece within. Loving Healing Press: Ann Arbor.

Miller, A. (1976) The Crucible: a play in four acts. New York : Penguin Books.

Murphy, M. (1986). The aristocracy of women’s labor in America. History Workshop. 22, 56-69. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4288718

Nietzsche, F. (2011). The gay science: with a prelude in German rhymes and an appendix of songs. Cambridge University Press: New York.

Sohn, A. (1995). The golden age of male adultery: the third republic. Journal of Social History. 28(03), 469-490. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3788461

Sullivan, K.S. (2007). Women and rights discourse in nineteenth-century America. The John Hopkins University Press:Baltimore.

Weiss, S. A., Ed. (1974). Drama in the modern world: plays and essays. Lexington: Heath.

Williams, T. (1974). A streetcar named desire. Penguin Books: New York.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.