İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümündeki Dilbilime Giriş Dersinin Yeterliği Üzerine Bir Değerlendirme

İlyas YAKUT

Özet


Bu çalışma Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı (İDE) bölümünde verilen Dilbilime Giriş dersinin verimliliğini araştırmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Her ne kadar Türkiye’deki birçok İDE bölümünde dilbilim dersleri seçmeli ya da zorunlu olarak sunulmuş olsa da, giriş seviyesindeki dilbilim dersinin ders içerikleri, öğretim metotları ve dersin amaçları ve çıktıları açısından İDE öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığına dair bir değerlendirme rapor edilmemiştir. Bu yüzden, bu çalışmada dersin izlencesi ve ders içeriğinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla İDE öğrencilerine sunulan dilbilim dersinin bir değerlendirmesi yapılmıştır. Genel anlamda sonuçlar, öğrencilerin ders süresinden memnun olduklarını ve dersin amaç ve çıktılarının birçoğunu başarabildiklerini ortaya koymuştur. Buna ek olarak, derste kullanılan öğretim yöntemleri ve derste edindikleri dilbilim bilgilerini gelecekte nasıl kullanabilecekleri konusunda öğrencilerin fikirlerini paylaşmıştır. Ayrıca, katılımcılar ders içeriği ve öğretim yöntemleri açısından derse neler eklenebileceği konusunda önerilerde bulunmuşlardır. Bu çalışmanın sonuçlarının Türkiye’deki İDE bölümlerinde verilen dilbilim derslerinin içerik ve izlence yapılarının verimliliği hususunda alana katkı sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Ders Değerlendirmesi, Niteliksel Araştırma Tekniği, Dilbilim Dersleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Referanslar


Brown, J. D. (1995). The elements of language curriculum. Heinle and Heinle: New York, NY.

Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for specific purposes: A learning centered approach. Cambridge University Press: Cambridge.

Lawrence, (1990). Language in education: An evaluation of the teaching of structure in Zambian grade 8 classes (Unpublished PhD thesis). Lusaka: university of Zambia.

Richards, J. C., Platt, J. & Weber, H. (1985). Longman dictionary of applied linguistics. Longman: London.

Tsou, W., & Chen, F. (2014). ESP program evaluation framework: description and application to a Taiwanese university ESP program. English for specific purposes, 33, 39-53.

Watanabe, Y., Norris, J. M. & Gonzalez-Lloret, M. (2009). Identifying and responding to evaluation needs in college foreign language programs. In J. M. Norris, J. Davis, C. Sinicrope & Y. Watanabe (Eds.), Toward useful program evaluation in college foreign language education 5-56. Honolulu, HI: University of Hawaii, National Foreign Language Resource Center.

Weir, C., & Roberts, J. (1994). Evaluation in ELT. Blackwell: Oxford.

Yule, G. (2014). The study of language (5th Ed.). Cambridge University Press: New York, NY.

Zohrabi, M. (2012). An introduction to course and/or program evaluation. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 15(2), 59-70.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.