Öğrencilerin Öğretmen Davranışı Algısı ile Dil Öğrenme Kaygıları Arasındaki İlişki

Pınar YUNCU KURT, Hüseyin KURT

Özet


Birçok öğretmen öğrencilerinin kaygı yaşadıklarını fark etmezler. Belli seviyede yaşanan kaygı normaldir ve öğrencinin performansı üzerinde zarar verici bir etkisi yoktur. Ancak, bu bütün öğrenciler için geçerli değildir. Kaygı, duyuşsal faktörlerden birisidir ve insan davranışı şekillendirmede çok önemli bir rol oynar ve dolayısıyla yabancı dil öğrenimini etkileyebilir. Bu yüzden, kaygı yabancı dil öğrenimi araştırmacılarının dikkatini çekmiştir ve kaygının diğer değişenlerle olan ilişkisi araştırmaya değer görülmüştür. Öğrencilerin dil kaygısı düzeyini etkileyebilecek etmenlerden birisi de öğretmen davranışıdır. Bu yüzden, bu çalışma öğrencilerin dil öğrenme kaygı düzeyleri ve öğretmen davranışını denetleyici ve destekleyici olarak nasıl algıladıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışmanın bir diğer amacı da dil öğrenme kaygısının öğrencilerin öğretmen davranışı algılarına etkisi olup olmadığını belirlemektir. Türkiye’de bir devlet üniversitesinde gönüllü olarak İngilizce hazırlık eğitimi gören 154 hazırlık sınıfı öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Öğrencilere kaygı düzeylerini ve öğrenmen davranışı algılarını ölçmeye yönelik iki anket verilmiştir. Veriler betimsel ve çıkarımsal (ki-kare testi) istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin düşük, orta ve yüksek olmak üzere çeşitli kaygı düzeyleri olduğu saptanmıştır. Katılımcı grubunun %61’i öğretmenlerini destekleyiciden ziyade denetleyici olarak değerlendirmiştirler. Dahası, öğrencilerin dil öğrenme kaygı düzeyleri ile denetleyici ve destekleyici olarak öğretmen davranışı algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Düşük, orta ya da yüksek olarak kaygı düzeyleri fark etmeksizin öğrenciler öğretmenlerini destekleyiciden çok denetleyici olarak değerlendirmişlerdir. Bu durumda, bu çalışmada öğretmen kaynaklı dil öğrenme kaygısı bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler


Kaygı, Algı, Öğretmen Davranışı, Denetleyici, Destekleyici.

Referanslar


Abu-Rabia, S. (2004). Teacher's role, learner's gender differences, and FL anxiety among seventh-grade students studying English as a FL. Educational Psychology, 24 (5), 711-721.

Akhter, S. (2007). The relationships between teachers’ control orientations, perceived teachers' control behavior and students' motivation. Retrieved from The University of Auckland website: http://www.aare.edu.au/03pap/akh03346.pdf.

Alrabai, F. (2015). The influence of teachers’ anxiety-reducing strategies on learners’ foreign language anxiety. Innovation in Language Learning and Teaching, 9(2), 163–190. http://dx.doi.org/10.1080/17501229.2014.890203

Anxiety. 2018. In Dictionary.cambridge.org. Retrieved April 10, 2018, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anxiety.

Anxiety. 2018. In Collinsdictionary.com. Retrieved May 10, 2012, from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anxiety.

Armağan, S., Bozoğlu, O. & Güven, E. (2016). EFL students' expectations in higher education level English preparatory schools in turkey. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 30, 182-192.

Aydın, B. (2001). A study of sources of foreign language classroom anxiety in speaking and writing classes. (Doctoral dissertation, Anadolu University, Eskisehir).

Bailey, K. (1983). Competitiveness and anxiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies. In H. Seliger & M. Long (Eds.), Classroom oriented research in language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Boggiano, A. K., & Katz, P. (1991). Maladaptive achievement patterns in students: The role of teachers' controlling strategies. Journal of Social Issues, 47 (4), 35-51.

Brown, H., D. (2000). Principles of language learning and teaching. Fourth edition. Pearson: New York.

Çagatay, S. (2015). Examining EFL students’ foreign language speaking anxiety: The case at a Turkish state university. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199 (2015), 648–656

Çakar, G.G. (2009). The Relationship between past language learning experiences and foreign language anxiety of Turkish university EFL students. Bilkent University, MA Thesis.

Chastain, K. (1975). An examination of the basic assumptions of “individualized” instruction. The Modern Language Journal, 59 (7), 334-344.

Cheng, Y. (2002). Factors associated with foreign language writing anxiety. Foreign Language Annals, 35 (6), 647–656.

Cordova, D. I. & Lepper, M. R. (1996). Intrinsic motivation and the process of learning: Beneficial effects of contextualization, personalization, and choice. Journal of Educational Psychology, 88, 715-730.

Den Brok, P., Bergen, T., Stahl, R. & Brekelmans, M. (2004). Students’ perceptions of teacher control behaviors. Learning and Instruction, 14, 425–443. doi: 10.1016/j.learninstruc.2004.01.004.

Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner. Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ.

Ehrman, M. E. & Oxford, R. L. (1995). Cognition plus: correlates of language success. The Modern Language Journal, 79(1), 67-89.

Eshel, Y. & Kohavi, R. (2003). Perceived classroom control, self-regulated learning strategies, and academic achievement. Educational Psychology, 23 (2), 249–260. doi:10.1080/0144341032000060093.

Fati-Ashtiani A., Ejei J., Khodapanahi M. & Tarkhorani H. (2007) Relation between self-concept, self-esteem, anxiety, depression and academic achievement in adolescents. J ApplSci, 7(7), 995–1000.

Fook, C. Y., Sidhu, K. G., Rani, N, & Aziz, A., N. (2011). Analyzing factors associated with students’ oral test performance. The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 9(1), 27-47.

French, R. (1997). The teacher as container of anxiety: psychoanalysis and the role of the teacher. Journal of Management Education, 21(4), 483‐95.

Gregersen, T. (2005). nonverbal cues: clues to the detection of foreign language anxiety. Foreign Language Annals, 38 (3),388-400.

Harter, S. (1999). The construction of the self: A developmental perspective (1sted.). Guilford Press: New York.

Hewitt, E. and Stephenson, J. (2011). Foreign language anxiety and oral exam performance: a replication of Phillips’s MJL study. The Modern Language Journal, 00, 1-20.

Hilleson, M. (1996). I want to talk to them, but I don't want them to hear: An introspective study of second language anxiety in an English-medium school. In K. M. Bailey & D. Nunan (Eds.), Voices from the language classroom: Qualitative research on language education (pp. 248-275). Cambridge University Press: New York.

Hornby, A.S. (2003). Oxford Advanced Learner’s Dictionary (6thed.). Oxford University Press: New York.

Horwitz, E.K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of EFL anxiety scale. Tesol, 20, 559-562.

Horwitz, E.K. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 112-126.

Horwitz, E.K., Horwitz, B. & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125–132.

Horwitz, E.K., & Young, D. (1991). Language anxiety. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.

Huang, S., Z. Eslami. & R. Hu. (2010). The relationship between teacher and peer support and English-language learners’ anxiety. English Language Teaching, 3(1), 32–40.

Huang, H., D. & Hung, S., A. (2010). Examining the practice of a reading-to-speak test task: anxiety and experience of EFL students. Asia Pacific Educ. Rev, 11, 235-242.

Ismail, Z. &Majeed, A. (2011). Student self-esteem and their perception of teacher behavior: A study of class grouping system in Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 2 (16),103-113.

Kessler, G. (2010). Fluency and anxiety in self-access speaking tasks: the influence of environment. Computer Assisted Language Learning, 23(4), 361-375.

Kiany, G. R., & Shayestefar, P. (2011). High school students’ perceptions of EFL teacher control orientations and their English academic achievement. British Journal of Educational Psychology, 81, 491–508. doi:10.1348/000709910X522177.

Koçak, M. (2010). A novice teacher’s action research on EFL learners’ speaking anxiety. Procedia Social and Behavioral Sciences, 3, 138-143.

Kunt, N., Tum, D.O., (2010). Non-native student teachers’ feelings of foreign language anxiety. Procedia Social and Behavoral Sciences, 2, 4672- 4676.

Kususanto, P., Ismail, H. N. & Jamil, H. (2010). Students’ self-esteem and their perception of teacher behavior: a study of between-class ability grouping. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8 (2), 707-724.

Liu, M. & Jackson, J. (2008). An exploration of Chinese EFL learners’ unwillingness to communicate and foreign language anxiety. The Modern Language Journal, 92, 71-86.

MacIntyre, P. (1999). Language anxiety: A review of research for language teacher. In D.J. Young (Ed.). Affect in foreign language and second language learning: A practical guide to creating a low-anxiety classroom atmosphere. McGraw-Hill College: Boston.

MacIntyre, P. & Gardner, R. (1989). Anxiety and second language learning: Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39(2), 251–275.

MacIntyre, P. & Gardner, R. (1991). Methods and results in the study of foreign language anxiety: A review of the literature. Language Learning, 41(1), 25–57.

McCroskey, J. C., Daly, J. A., Richmond, V. P. & Falcione, R. L. (1977). Studies of the relationship between communication apprehension and self-esteem. Human Communication Research, 3 (3), 269-277.

Nicholas, A. M. (1996). Teacher control and student compliance: Facilitators of the learning process (Doctoral Dissertation, Walden University, the USA). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304348161/1362661F66A74E58B79/2?accountid=7181.

Oxford, R. L. (1999). Anxiety and the language learner: new insights. In Arnold, J. (Ed.) Affect in Language Learning. Cambridge: CUP. (pp.58-67).

Öztürk, H. & Çeçen, S. (2007). The effects of portfolio keeping on writing anxiety of EFL Students. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(2), 218-236.

Phillips, E. (1992). The effects of language anxiety on students’ oral test performance and attitudes. Modern Language Journal,76, 14–26.

Reeve, J., & Jang, H. (2006). What teachers say and do to support students' autonomy during a learning activity. Journal of Educational Psychology, 98 (1), 209-218.

Ryan, R. M. &Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.

Satar, H. M & Özdener, N. (2008). The effects of synchronous CMC on speaking proficiency and anxiety: Text versus voice chat. The Modern Language Journal, 92 (4),595-613.

Shomoossi, N. (2009). Variation of test anxiety over listening and speaking test performance. Iranian Journal of Language Studies,3(1), 65-78.

Tobias, S. (1985). Test anxiety: interference, defective skills, and cognitive capacity. Educational Psychologist, 20 (3), 135-142.

Urhahne, D. (2015). Teacher behavior as a mediator of the relationship between teacher judgment and students’ motivation and emotion. Teaching and Teacher Education, 45, 73-82. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2014.09.006

Von Wörde, R. A. (2003). Students' perspectives on foreign language anxiety. Inquiry, 8(1).

Wang, S. (2010). An experimental study of Chinese English major students’ listening anxiety of classroom learning activity at the university level. Journal of Language Teaching and Research, 1(5), 562-568.

Wei, M. (2007). The interrelatedness of affective factors in EFL learning: An examination of motivational patterns in relation to anxiety in China. TESL-EJ, 11, 1.

Wilson, J. T. S. (2006). Anxiety in learning English as a foreign language; its associations with students’ variables, with overall proficiency, and with performance in an oral test. La Directora, Universidad De Granada.

Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: what does language anxiety research suggest? The Modern Language Journal, 75 (4),426-439.

Zhang, X. (2004). Language anxiety and its effect on oral performance in classroom. Retrieved on 14.01.2018 from http://www.celea.org.cn/pastversion/lw/pdf/ZhangXianping.pdf


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.