Lingua Franca Olarak İngilizce Öğretimi

İrfan TOSUNCUOĞLU

Özet


Bugün İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılmakta ve öğretimi konusunda bazı değişiklikler olmaktadır. 30 yılı aşkın süredir İngiliz Dil öğretimi büyük oranda artmış olup, günümüzde de ana dili İngilizce olmayan uluslar tarafından giderek daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç günümüzde ingilizcenin lingua-franca haline gelmiş olmasıdır. Bununla bağlantılı olarak dünyadaki değişen taleplere cevap vermek için İngilizce öğretimi güncellenmelidir. Geçmişten günümüze çok sayıda metotlar, yaklaşımlar ve teknikler ortaya çıkmış ve birbiri ardı sıra kullanılmıştır. Yeni akımlara göre İngilizce öğretimi, öğrenmeyi ve dili kullanmayı eş zamanlı olarak ayarlayarak ve sınıftaki öğrenci katılımıyla birlikte oluşturmak ve organize etmektir, yani çıktı temelli değil de, işlev temelli öğretim gözde olmuştur. Bu çalışmanın amacı İngilizcenin lingua franca olarak kullanılması ile ilgili olarak öğretiminin değerlendirmesini yapmaktır.

Anahtar Kelimeler


İngilizce, Lingua Franca, Akım, Öğretim, Öğrenme.

Referanslar


Cogo, A. (2012). English as a lingua franca: concepts, use, and implications. ELT Journal, 66, 97-105.

Crystal, D. (2003). English as a global language (2nd ed.). Cambridge University Press: Cambridge.

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Polity Press: Cambridge.

Graddol, D. (1997). The future of english. The British Council: London.

Graddol, D. (2006). English Next. British Council, UK, retrieved from, http:// www.britishcouncil.org/files/documents/learning-research-english-next.pdf>

Groom, C. (2012). Non-native attitudes towards teaching english as a lingua franca in europe. English Today, 28, 50-57. doi:10.1017/S026607841100068X

Gross, S. (2016). The development of English as an Asian lingua franca and its impact on English teaching in Vietnam. English as an International Language Journal, 11(1), 1-18.

Jenkins, J. (2014). English as a lingua franca in the international university. Routledge: New York.

Jenkins, J. (2015). Global englishes (3rd ed.). Routledge: London.

Kirkpatrick, A. (2010). English as an Asian lingua franca and the multilingual model of ELT. Language Teaching, 44, 212-224.

Kumaravadivelu, B. (2008). Cultural globalization and language education. CT, Yale University Press: New Haven.

Llurda, E. (Ed.). (2005). Non-native language teachers: perceptions, challenges and contributions to the profession. Springer: New York, NY.

Richards, J. C. (2000). Curriculum development in language teaching. Cambridge University Press: New York.

Seidlhofer, B. (2005). English as a Lingua Franca. ELT Journal, 59(4), 339-341.

Sercu, L., Bandura, E., Castro, P., Davcheva, L., Laskaridou, C., Lundgren, U. & Ryan, P. (2005). Foreign language teachers and intercultural competence: An international investigation (Vol. 10). Clevedon: Multilingual Matters.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.