Çocuk Haftası Dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi

Erhan YEŞİLYURT, Ahmet ASAR

Özet


Çocuklar için hazırlanan eserlerin hitap ettiği kesimin özelliklerine uygun olması çocuk eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuk edebiyatı alanına katkı sağlayacağından çocuklar için yazılan eserlerin incelenmesi ve özelliklerinin ortaya çıkarılması gereklidir. Bu amaçla Çocuk Haftası dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi isimli çalışmada eserin genel özellikleri, hangi tür eserlerden oluştuğu ortaya konulmuş ve eserin muhteviyatı çocuk edebiyatı açısından incelenmiştir. Bu çalışmada 1942-1950 yılları arasında yayınlanan Çocuk Haftası Gazetesi isimli haftalık çocuk dergisinin 375 sayısı doküman inceleme yöntemi ile incelenmiştir. İnceleme neticesinde dergi muhteviyatında çocuk edebiyatı ile bağdaşmayacak özellikte eserlerin varlığı ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Çocuk Haftası, Çocuk Dergisi, Çocuk Edebiyatı

Tam Metin:

docx PDF

Referanslar


Arıcı, A. F., Arslan, M., Karatay, H., Stebler, M. Z., Şimşek, T., Ungan, S. &Uzuner Yurt, S. (2012). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı. Grafiker Yayınları: Ankara.

Büyüköztürk, Şenel., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları: Ankara.

Ciravoğlu, Ö. (2000). Çocuk Edebiyatı. Esin Yayınevi: İstanbul.

Çalapala, R., & Çalapala, N. (2006). 87 Oğuz. Bilge Kültür Sanat Yayınları: İstanbul.

Demiray, T. (1942). Çocuk Haftası, 1, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 2, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 4, İstanbul.

Demiray, T. (1943) Çocuk Haftası, 5, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 7, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 8, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 10, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 11, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 13, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 14, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 16, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 20, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 21, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 26, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 34, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 37, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 40, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 42, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 43, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 46, İstanbul.

Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 48, İstanbul.

Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 59, İstanbul.

Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 60, İstanbul.

Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 62, İstanbul.

Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 85, İstanbul.

Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 91, İstanbul.

Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 93, İstanbul.

Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 94, İstanbul.

Demiray, T. (1945). Çocuk Haftası, 114, İstanbul.

Demiray, T. (1945). Çocuk Haftası, 118, İstanbul.

Demiray, T. (1945). Çocuk Haftası, 126, İstanbul.

Demiray, T. (1945). Çocuk Haftası, 124, İstanbul.

Demiray, T. (1945). Çocuk Haftası, 147, İstanbul.

Demiray, T. (1945). Çocuk Haftası, 149, İstanbul.

Demiray, T. (1946). Çocuk Haftası, 173, İstanbul.

Demiray, T. (1946). Çocuk Haftası, 177, İstanbul.

Demiray, T. (1946). Çocuk Haftası, 185, İstanbul.

Demiray, T. (1946). Çocuk Haftası, 191, İstanbul.

Demiray, T. (1946). Çocuk Haftası, 197, İstanbul.

Demiray, T. (1947). Çocuk Haftası, 226, İstanbul.

Demiray, T. (1947). Çocuk Haftası, 227, İstanbul.

Demiray, T. (1947). Çocuk Haftası, 229, İstanbul.

Demiray, T. (1948). Çocuk Haftası, 267, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 328, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 330, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 335, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 345, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 355, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 361, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 363, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 364, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 369, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 371, İstanbul.

Demiray, T. (1949). Çocuk Haftası, 374, İstanbul.

Emiroğlu, S. (2012). Kutadgı bilig'de çocuk eğitimi. Turkish Studies, 1039.

Ertürk, R. (1989). Cumhuriyet döneminde bir le playcı: tahsin demiray. Sosyoloji Dergisi, 141-145.

Gündüz, U. (2004). Bir popüler kültür ürünü olarak çizgi romanın kültürel, toplumsal ve siyasal işlevleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gürel, Z., & Temizyürek, F. (2007). Çocuk edebiyatı. Öncü Basımevi: Ankara.

Karakök, T. (2011). Menderes dönemi'nde (1950-1960) türkiyede eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 89-97.

Kıbrıs, İ. (2000). Uygulamalı çocuk edebiyatı. Eylül Kitap ve Yayınevi: Ankara.

Kırış, F. (2007). Türkiye çocuk ve ebe-sobe dergilerinin edebiyat ve eğitim değerleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kür, İ. (1977). 1977 nisanında türkiye'de çocuk ve yayınları. Türk Dili Dil Ve Yazın Dergisi, 153-156.

Nas, R. (2014). Örneklerle çocuk edebiyatı. Ezgi Kitabevi: Bursa.

Oğuzkan, A. F. (2010). Çocuk edebiyatı. Anı Yayıncılık: Ankara.

Sınar Çılgın, A. (2007). Çocuk edebiyatı. Morpa Kültür Yayınları: İstanbul.

Şahin, A., Arıcı, A., Celepoğlu, A., Dursunoğlu, H., Toz, H., Erdal, K. &Kılıç, Y. (2010). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Pegem Akademi: Ankara.

TBMM. (2016a, Mayıs 31). I. Saraçoğlu Hükümeti Programı. TBMM Web Sitesi: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP13.htm adresinden alınmıştır

TBMM. (2016, Nisan 16). TBMM ALBÜMÜ 1920-2010. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kataloğu: https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt2/index.html adresinden alınmıştır

Yalçın, A. & Aytaş, G. (2011). Çocuk edebiyatı. Akçağ Yayınları: Ankara.

Yardımcı, M. & Tuncer, H. (2002). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Ürün Yayınları.

Yayla, A. (2005). Eğitim kavramının etik açıdan analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10-11.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.