Argümantasyonun Elektrikteki Kavramsal Anlama Üzerine Etkisi

ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ, ERALP BAHÇİVAN, ALİ AZAR

Özet


Öğretmenin tek taraflı bir şekilde kendi bildiği doğruları öğrencilere yüklemeye çalıştığı bir öğrenme ortamından ziyade dialojik etkileşimin arttığı ve bu yolla kavramsal değişimin daha kalıcı izli olduğu bir öğrenme ortamı sağlayan argümantasyon, son yıllarda fen eğitimi araştırmacıları tarafından sıklıkla kullanılan bir öğretim metodudur. Bu çalışma, Fen bilimlerinde hem öğretilmesi hem de öğrenilmesi aşamalarında kavramsal boyutta güçlüklerle karşılaşılan fizik alanında ve özellikle elektrik konusunda bir öğretim metodu olarak argümantasyon kullanılmasının; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal anlama durumlarına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma sonunda, argümantasyonun tespit edilecek etkileri göz önünde bulundurularak bir öğretim metodu olarak nasıl uygulanması gerektiği konusunda araştırmacıların tecrübe kazanmaları hedeflendiği için bu çalışma, keşif çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında “Yıldırım” konusunda “Yarışan Teoriler” ile “Lambaların Parlaklığı” konusunda “Tahmin-Gözlem-Analiz” aktiviteleri olarak düzenlenen 2 pilot uygulama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Genel Fizik II dersine devam eden Fen Bilgisi öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Bireysel-giriş, Grup tartışması, Tüm-sınıf tartışması ve Bireysel-son” olarak isimlendirilen 4 bölümden oluşan argü-formlar kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların hem yıldırım hem de lambaların parlaklığı konularındaki aktivitelerde argümantasyon süreci boyunca, iddialarının ve iddialarına yönelik sundukları gerekçelerinin bilimsellik düzeylerinde artış gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, katılımcıların argümantasyon sürecinde dialojik etkileşimleri artırmak için yapılan grup ve tüm-sınıf tartışmalarının, katılımcıların hem yıldırım hem lambaların parlaklığı konularındaki kavramsal anlamaları üzerindeki olumlu etkileri, yapılan analizler sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Argümantasyon, Kavramsal anlama, Elektrik

Tam Metin:

docx PDF

Referanslar


Asterhan, C. S., & Schwarz, B. B. (2007). The effects of monological and dialogical argumentation on concept learning in evolutionary theory. Journal of Educational Psychology, 99(3), 626.

Berland, L. K., & Hammer, D. (2012). Students’ framings and their participation in scientific argumentation. In Perspectives on scientific argumentation (pp. 73-93). Springer Netherlands.

Bricker, L. A., & Bell, P. (2008). Conceptualizations of argumentation from science studies and the learning sciences and their implications for the practices of science education. Science Education, 92(3), 473-498.

Cavagnetto, A. R. (2010). Argument to Foster Scientific Literacy A Review of Argument Interventions in K–12 Science Contexts. Review of Educational Research, 80(3), 336-371.

Clement, J. (1993). Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students' preconceptions in physics. Journal of research in science teaching, 30(10), 1241-1257.

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312.

Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994–1020.

Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). Tapping into argumentation: Developments in the application of Toulmin's argument pattern for studying science discourse. Science education, 88(6), 915-933.

Keys, C.W., Hand, B., Prain, V., & Collins, S. (1999). Using the science writing heuristic as a tool for learning from laboratory investigations in secondary science. Journal of Research in Science Teaching, 36, 1065-1081.

Nielsen, J. A. (2013). Dialectical features of students’ argumentation: A critical review of argumentation studies in science education. Research in Science Education, 43(1), 371-393.

Reznitskaya, A. (2012). Dialogic teaching: Rethinking language use during literature discussions. The Reading Teacher, 65(7), 446-456.

Sampson, V., Grooms, J., & Walker, J. P. (2011). Argument‐Driven Inquiry as a way to help students learn how to participate in scientific argumentation and craft written arguments: An exploratory study. Science Education, 95(2), 217-257.

Zhou, G. (2010). Conceptual change in science: A process of argumentation. Eurasian Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 6(2), 101-110


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.