Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı/Şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ
Karaelmas Eğitim Bilimleri Derigisi’ne makale gönderilmesi, makalenin daha önce hiçbir dilde (kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar dışında) yayımlanmamış orijinal bir makale olduğu, bir başka ortamda yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmadığı ve makalenin yayımlanmasının tüm yazarlarca onaylandığı anlamına gelir.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrim-içi olarak gönderilmelidir. Sorumlu yazar, yazı ile birlikte "Yayın Hakkı Devir Formu"nu doldurarak  sisteme yüklemelidir.

BİLİMSEL SORUMLULUK
Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalede belirtilen yazarların çalışmaya belirli bir oranda katkısının olması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Sorumlu yazar, yazar sıralamasını "
Yayın Hakkı Devir Formu"nu doldurarak tüm yazarlar adına kabul etmiş sayılır. Yazarların tümünün ismi yazının başlığının altındaki bölümde yer almalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler "Teşekkürler" kısmında sıralanabilir.

İZİNLER
Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. var ise yazarlar; yayın hakkı sahiplerinden hem basılı hem de çevrim-içi kullanım için yazılı izin almak, ayrıca bunu makalede belirtmek zorundadır.

YAZININ HAZIRLANMASI
Yazılar Word "doc-docx" veya "rtf" formatında, üstten 2.5 cm, alttan 1.5 cm, sol 2 cm, sağ 1.5 cm boşluk bırakarak Cambria fontu ile hazırlanmalıdır

 

 • Başlık sayfası: Yazının kısa ve açıklayıcı başlığını (Türkçe-İngilizce), yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurumları ve e-posta adresini içermelidir. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise toplantı adı, tarihi ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.
 • Özet ve anahtar sözcükler: Türkçe makaleler İngilizce öz(abstract), İngilizce makaleler de Türkçe öz içermelidir. Öz, 300 kelimeyi aşmamalıdır. Özde kısaltma kullanılmamalıdır. Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar sözcük verilmelidir.
 • Geniş Özet: Makaleler İngilizce geniş özet (extended abstract) içermelidir. Geniş özet, 500-700 kelime içermelidir.Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar sözcük verilmelidir.Geniş özet; Purpose and Significance, Method, Results, Discussion and Conclusion bölümlerini içermelidir.
 • Metin: Makaleleri giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçları içerecek şekilde beş ana başlık altında düzenlenmelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır. Makalenin sonunda kaynaklardan önce varsa araştırmaya veya makalenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara "Teşekkür" yazılabilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.
 • Atıflar: Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. Metinde yer alan kaynaklara parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır. 
 • Kaynaklar: Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:

o Basics of APA Style Tutorial; (http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm)
o APA Formatting and Style Guide; (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)
o Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting
(http://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf)

Kaynaklar listesi makalenin sonunda "Kaynaklar" başlığı altında sıralanmalı ve sadece metinde atıf yapılan ve yayımlanmış veya yayımlanmak için kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Kaynak listesi her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur

 • Tablolar: Tablolar ana metin içinde 10 punto “Cambria” fontu kullanılarak sayfa genişliğine sığacak şekilde yazılmalıdır. Makale içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve kısa-öz bir başlık taşımalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo açıklamaları ve kısaltmalar altta yer almalıdır. Tablolar metin içindeki bilgileri tekrarlamaktan ziyade kendini açıklayıcı nitelikte olmalıdır.
 • Resimler, şekiller ve grafikler: Bütün resimler, şekiller ve grafikler metin içinde kullanım sıralarına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içinde gösterilmelidir.Resim, şekil ve grafiklerin başlıkları 10 punto büyüklüğünde “ Cambria “ fontu ile ortalanmış biçimde nesnenin altına eklenmelidir. Görseller, metin içinde uygun yerlere sayfayı sağdan ve soldan ortalayarak yerleştirilmelidir. Metin içinde kullanılan görsellerin, varsa yüksek çözünürlüklü kopyalarının, ebd@beun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 


 

YAYIN HAKKI DEVRİ
Kabul edilen makalenin yayın hakları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne devredilmelidir. Yayın hakkı makalenin basım, çoğaltım ve dağıtım haklarını içermektedir.

Dergide basılan tüm makaleler yayın hakkı ile korunmaktadır. Basılmış olan hiç bir materyal Editörün yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde başka bir yerde yayımlanamaz. Bülent Ecevit Üniversitesi bu dergide yayınlanan bilgilerden oluşabilecek yanlışlık, eksiklik ve hak iddiaları ile ilgili olarak yasal sorumluluk kabul etmez. Yazı sisteme yüklenirken "Yayın Hakkı Devir Formu"nun sorumlu yazar tarafından doldurulması ve ebd@beun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sorumlu yazar, makale ile ilgili tüm bilgilerin doğruluğunu, tüm yazarların bu bilgiler üzerinde fikir birliğinde olduğunu kabul eder.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
 2. Gönderi dosyası  Microsoft Word(doc , docx) veya RTF dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Metin tek satırlı, üstten 2.5 cm, alttan 1.5 cm, sol 2 cm, sağ 1.5 cm boşluk bırakarak Cambria fontunda yazılmış ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak ebd@beun.edu.tr gönderiniz.
 4. Yayın Hakkı Devir Formu'nu ebd@beun.edu.tr adresine gönderiniz. Yayın Hakkı Devir Formuna egitim.beun.edu.tr/yayindevir.doc adresinden ulaşılabilir

   

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 


ISSN: 2148-2888