Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından yılda 2 kez olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergi genel anlamda eğitim politikaları, araştırmaları, teknoloji ve uygulamaları ile ilgili eserlere yer vermekte ve bu alanlarla ilgilenen her ülkeden ve her disiplinden akademisyen, araştırmacı ve tüm eğitim uygulayıcılarına hitap eden açık erişim anlayışını benimseyen bir yayındır.

KEBD eğitimin tüm alanları ile ilgili farklı yaklaşımları, uygulamaları, nitel ya da nicel metotları içeren betimsel ve deneysel orijinal nitelikteki araştırma makalelerini ve derleme çalışmalarını kapsamaktadır. Bu noktada derginin amacı, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve yetişkin eğitiminde öğrenme ve öğretmenin kalitesini artırmaya yönelik anlayışın, araştırma sonuçları ile birlikte desteklenip geliştirilmesidir.

Derginin kapsamı oldukça geniş bir alanı içerdiğinden, aşağıda görülen başlıklar ilgili konular hakkında fikir verebilir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi; Din, Ahlak ve Değerler Eğitimi; Eğitim Bilimleri; Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Düşünmeyi Öğrenme, Öğretmen Yetiştirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma Yöntem ve Desenleri, Geçerlik ve Güvenirlik, Klasik ve Alternatif Değerlendirme, Ölçek Geliştirme, Erken Çocukluk Eğitimi; Fen Bilimleri Eğitimi; Biyoloji Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi, Fennin / Bilimin Doğası ve Felsefesi, Fizik Öğretimi, Kimya Öğretimi, Güzel Sanatlar Eğitimi; Müzik Öğretimi, Resim Öğretimi, Sanat Tarihi Öğretimi, Matematik Öğretimi; Okuma Yazma Öğretimi; Öğretim Teknolojileri; Bilgisayarlı Öğrenme Ortamları, Teknoloji ve Materyal Tasarımı, Uzaktan Eğitim, Web Destekli Eğitim, Özel Eğitim; Görme Engelliler Eğitimi, İşitme Engelliler Eğitimi, Öğrenme Güçlükleri, Zihinsel Engelliler Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi; Coğrafya Öğretimi, Felsefe Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Psikoloji Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyoloji Öğretimi, Tarih Öğretimi, Türkçe Öğretimi; Yabancı Dil Öğretimi;

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar, biçimsel kontrolü yapıldıktan sonra hakemlere gönderilir. Uygun biçimde olmayan çalışmalar, değişiklik yapılmak üzere yazarlara gönderilir. Hakem incelemesi neticesinde, düzeltilmesi gerekli görülen çalşımalar, değişiklik yapılması üzere yazarlara gönderilir. Hakem incelemesi olumsuz sonuçlanan çalışmalar, yazarlarına iade edilir.

 

Yayın Sıklığı

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 sayı olarak yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Künye

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Sahibi:
Prof.Dr. Mustafa ÇUFALI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Sorumlu Müdür:
Prof.Dr. Soner YAVUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, 67300, Kdz. Ereğli / Zonguldak, Türkiye

Yönetim Yeri:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü
67100, Zonguldak, Türkiye

Telefon: 0 372 322 17 03 (Dekanlık)

E-posta: ebd@beun.edu.tr

Belge geçer: +90 372 3238693

Editör:
Prof.Dr. Soner YAVUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Doruk Mevkii, 67300, Kdz. Ereğli / ZONGULDAK

Yayın Türü:
Uluslararası süreli
Yılda 2 kez yayınlanır (Haziran ve Aralık)

 


ISSN: 2148-2888